Khóa ngữ pháp chuyên đề

– Hệ thống toàn bộ ngữ pháp Tiếng Anh theo chuyên đề bài bản và chuyên sâu ( như chuyên ngữ) – Mở rộng khối lượng lớn từ vựng – Ứng dụng thực tế thông qua kỹ năng dịch – Phát huy khả năng linh hoạt và tư duy logic thông qua ứng dụng thực…

Khóa ôn thi đại học

– Ôn luyện các dạng đề thi đại học bám sát theo chương trình của bộ giáo dục – Rèn luyện các kỹ năng làm bài thi hiệu quả – Ôn luyện các cấu trúc, các phần ngữ pháp quan trọng thường có trong đề thi – Ôn luyện theo nhóm học sinh(5 học sinh)…

Khóa chuyên ngữ

– Sĩ số 5 học sinh – Luyện các đề thi chuyên, đề lớp chọn, đề nâng cao, đề học sinh giỏi, đề Olympic… – Luyện các kỹ năng làm đề thi hiệu quả – Luyện các cấu trúc hay dùng trong các đề thi