Thông Báo

Khai giảng lớp Volympic và IOE ngày 17/7/2017 Thời gian học: sáng chủ nhật từ 8h – 9h30 Sỹ số: 5 học sinh Mục tiêu khóa học: –  Ôn luyện và làm tất cả các dạng bài trên mạng IOE và VOLYMPIC –  Mỗi học sinh được trang bị một máy tính – Cam kết học…