Khóa ôn thi đại học

– Ôn luyện các dạng đề thi đại học bám sát theo chương trình của bộ giáo dục

– Rèn luyện các kỹ năng làm bài thi hiệu quả

– Ôn luyện các cấu trúc, các phần ngữ pháp quan trọng thường có trong đề thi

– Ôn luyện theo nhóm học sinh(5 học sinh) nên hiệu quả và đạt kết quả khả quan và tỉ lệ cao