Ôn luyện VOLYMPIC và IOE trực tuyến

khóa học dành cho các em học sinh tiểu học  ôn luyện, làm các dạng bài tập trên mạng Volympic và IOE một cách thành thục và hiệu quả, đạt kết quả cao trong cuộc thi tiêng anh qua mạng.

Học sinh sẽ được trang bị mỗi em  mộtmáy tính để học và ôn luyện , làm bài kiểm tra trực tiếp trên máy tính kết hợp với sự hướng dẫn của giáo viên giỏi

học sinh sẽ học hiệu quả hơn và đạt kết quả cao hơn trong các kỳ thi

Cam kết đảm bảo chất lượng, sỹ số ít và học sinh sẽ thuần thục các dạng bài qua mạng