Lịch học

Khóa học Tên lớp Khai giảng Ngày học Giờ học Cơ sở học Ghi chú
Ngữ pháp cho học sinh cấp ba NP 3

– 54 Ngõ Núi Trúc

– 15 Ngõ 90 Hoàng Ngân

Ngữ pháp cho hoc sinh câp hai NP2

– 54 Ngõ Núi Trúc

– 15 Ngõ 90 Hoàng Ngân

Ngữ pháp cho học sinh tiểu học NP1

– 54 Ngõ Núi Trúc

– 15 Ngõ 90 Hoàng Ngân

 Ôn thi đại học ĐH

– 54 Ngõ Núi Trúc

– 15 Ngõ 90 Hoàng Ngân

Ôn thi chuyên CA

– 54 Ngõ Núi Trúc

– 15 Ngõ 90 Hoàng Ngân